INGYENES 📦 kiszállítás Magyarországon 55.000.-Ft felett!

GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Beautypro Kft. (8000 Széksfehérvár, Budai út 46. 7/25. , adószám: 26509705-2-07, cgj.: 07-09-029280) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

www.londonbeauty.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A Beautypro Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Beautypro Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 46. 7/25
E-mail: info@londonbeauty.hu
Telefon: HU: +36 30 179-8953

Az adatkezelés célja:  A Beautypro Kft. a www.londonbeauty.hu oldalon folytatott online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az Érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: a honlap látogató a regisztráció, illetve az online megrendelés alkalmával kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Hírlevélre történő feliratkozás: A www.londonbeauty.hu oldalon található bármely hírlevél, illetve kapcsolati űrlapon keresztül a feliratkozás csak az Adatkezelési tájékoztató ismeretében és a feliratkozó egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával valósulhat meg. Ezek után a személyes adatoknak minősülő e-mail címet az Adatkezelő az alábbi célokra használhatja fel: - regisztráció, majd megrendelés visszaigazolása - kapcsolattartás - hírlevél küldése - saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése - havonta néhány alkalommal más, a regisztrált látogatót feltehetően érdeklő termék vagy szolgáltatás népszerűsítése. A hírlevél leiratkozása bármikor kérhető az info@londonbeauty.hu email címen keresztül.

A kezelt adatok köre:

A honlap látogatója által a megrendelés teljesítéséhez megadott adatok:

• Teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám.

• Számlázási név és cím

• Szállítási név és cím

• Vállakozás adószáma

• Szakmai végzettséget igazoló dokumentum feltöltése

• Kapcsolattartó személy és elérhetősége

A regisztráció és hozzászólás, illetve a megrendelés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek: • IP-cím • időpont

Az Érintettek köre: a regisztrált felhasználók és a regisztráció nélküli megrendelők

Az adatkezelés időtartama: Az elektronikusan tárolt személyes adatokat és a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulásokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg. Ám a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A Beautypro Kft. az alábbi adatfeldolgozókat vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésére:

 • Magyar Posta Zrt. - a Beautypro Kft. által forgalmazott kozmetikai termékek, oktatások, workshoppok megrendelt termékeit az MPL szolgálat munkatársainak közreműködésével szállíttatja ki. A szállítás megvalósulása érdekében az Érintett adatai (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe) kerül továbbításra.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

 • GLS Futászolgálat.- a Beautypro Kft. által forgalmazott kozmetikai termékek, oktatások, workshoppok megrendelt termékeit a GLS szolgálat munkatársainak közreműködésével szállíttatja ki. A szállítás megvalósulása érdekében az Érintett adatai (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe) kerül továbbításra.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Elérhetőség: info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

ÁSZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

 • OTP Mobil Kft | SimplePay . – az online fizetés esetén a tranzakciót lebonyolító szolgáltatás, vagyis közreműködik a megrendelt áru elektronikus kifizetésében. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy élő, működő email címet. Ennek során a vevő nevét és bankkártya adatait a megrendelt áru kiegyenlítésének időtartamáig kezelheti, ezt követően a törvényben előírt módon és ideig megőrzi.

OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30- 32.

Cégjegyzék száma: 01-09-174466

Adószáma: 24386106-2-43   OTP Mobil Kft ÁSZF

BECFIX IT SERVICES LTD.  (Béla Bana) – a www.londonbeauty.hu weboldal és webshop egyéb fejlesztéseinek kivitelezéséért felelős személy. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

BECFIX IT SERVICES LTD.

75 Shelton Street Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom

www.becfix.com

 • Kratochvill Judit e.v. – a Beautypro Kft., mint a www.londonbeauty.hu honlap működtetője a havi könyveléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység kapcsán a Kratochvill Judit e.v. könyvelôvel közreműködik a megrendelt áruk számláinak könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét és a címét a számla lekönyvelésének időtartamáig kezelheti, ezt követően mindenkor érvényben lévő Számviteli törvény előírása szerint – jelenleg 8 éven át – megőrzi.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Pörös utca 16/1

Adószám: 66574594-1-27

Cookie-k (sütik) használata : A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A www.londonbeauty.hu weboldal cookie-jainak (sütijeinek) működéséhez az Éritett hozzájárulása, elfogadása szükséges (a lap alján pirossal jelôlt mezô). Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A sütik feladata:

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításai, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl.: online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket);

• megkönnyítik a weboldal használatát;

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A www.londonbeauty.hu oldalon az alábbi sütik alkalmazása lehetséges, amelyről bővebb leírást, ismertetést az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmaz.

• A működéshez feltétlenül és szigorúan szükséges cookie-k

• Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

• A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

• RTB személyre szabott retargeting cookie-k Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az info@londonbeauty.hu módosíthatja saját adatait. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Beautypro Kft. a Hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelöli – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A Beautypro Kft. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.